Investeringsstöd

Vi har laddare för alla behov – laddstationer
som dessutom uppfyller kraven.

Ladda bilen-bidraget

Som privatperson kan du få bidrag för din laddstation via
Naturvårdsverket.

✓ 10 000 i bidrag (max 50% av totalkostnaden)

✓ Alla våra laddstationer är godkända för bidrag

✓ Vi installerar

Klimatklivet

Som företag och fastighetsägare kan du få bidrag för din
laddlösning via Naturvårdsverket.

✓ Bidrag till publicka och icke-publika laddstationer

✓ 15 000 per laddplats (max 50% av totalkostnaden)

✓ Gäller både laddstationer och installationskostnader

✓ Vi utför installationer i hela landet

✓ Vi hjälper dig genom hela processen

Vilken typ av laddstation omfattas av bidraget från Klimatklivet?

För att bidrag ska beviljas ska det vara en Mode 3 Typ 2, alltså en fast installation med 2-uttag eller en fast laddkabel av Typ 2. I enlighet med gällande förordning för Mode 3 ska laddstationen även ha DC-skydd.

Vad ska man tänka på när man ansöker? 

Det är en del att tänka på när man söker investeringstöd från Naturvårdsverket.  Oroa dig inte – vi hjälper dig med detta och har koll på alla bitarna. Vill du sätta dig in i ansökningsprocessen själv så har vi en bra checklista som du kan utfgå ifrån. 

Vad säger Naturvårdsverket?

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar – syftet är att minska växtgasutsläppen. Naturvårdsverket beviljar stöd till olika lokal investeringar med största möjliga klimatnytta, till exempel som infrastruktur för elbilsladdning där regeringen avsatt 750 miljoner kronor för att stödja utbyggnaden av just laddplatser i Sverige. En stor del av budgeten är tillägnad laddplatser vid flerbostadshus och arbetsplatser. Bland de som har möjlighet att söka finns företag, stiftelser, organisationer, BRF:er och föreningar. Privatpersoner omfattas inte av Klimatklivet, ni kan ansöka om Ladda bilen-bidraget istället.